투명한 피부색감/10초안에 가능한 피부톤, 모찌모찌하게 백옥빛 피부/포토샵 강좌 ifyouwant 장은 | ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุน – Marketingtangtruong.com

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม 투명한 피부색감/10초안에 가능한 피부톤, 모찌모찌하게 백옥빛 피부/포토샵 강좌 ifyouwant 장은 หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

투명한 피부색감/10초안에 가능한 피부톤, 모찌모찌하게 백옥빛 피부/포토샵 강좌 ifyouwant 장은| ข้อมูลการลงทุนและธุรกิจในประเทศไทย – Marketingtangtruong.com.

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”true”]ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง[/button]

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ majeure แปลว่า.

투명한 피부색감/10초안에 가능한 피부톤, 모찌모찌하게 백옥빛 피부/포토샵 강좌 ifyouwant 장은
투명한 피부색감/10초안에 가능한 피부톤, 모찌모찌하게 백옥빛 피부/포토샵 강좌 ifyouwant 장은

ข้อมูลการลงทุนและธุรกิจ, ดูรายละเอียดที่นี่ : ที่นี่.

ควรอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ투명한 피부색감/10초안에 가능한 피부톤, 모찌모찌하게 백옥빛 피부/포토샵 강좌 ifyouwant 장은.

#포토샵투명한피부색감#포토샵강좌#포토샵피부
0:00 인트로
1:18 동서양의 피부톤 비교해보기
11:05 시행착오 첫번째 콘트라스트 낮춰보기
11:37 시행착오 두번째 카메라로우
13:53 시행착오 세번째 도장툴로 피부밀기
16:05 시행착오 네번째 주파수분리기법 피부밀기
18:42 시행착오 다섯번째 흑백레이어로 밝기조정
19:52 셀렉티브컬러를 이용한 피부톤 색감조정
29:10 셀렉티브컬러를 이용한 다른예제 첫번째
32:35 셀렉티브컬러를 이용한 다른예제 두번째
38:02 내용정리와 마무리

See also  สอนเปิดการมองเห็นห้องโซน 18+ Camfrog ในระบบ Android | ข้อมูลการลงทุนและธุรกิจ - Marketingtangtruong.com

안녕하세요 ifyouwant 장은입니다.
이번에는 이전 영상에서 말씀드렸던 것처럼 한국인이, 동양인이 선호하는
투명한 피부 색감에 관한 영상으로 찾아뵈었습니다.
사실 제목과 내용은 정말 거창하게 쓰여져 있고, 영상의 길이도 길지만
원리만 이해하면 정말 간단합니다.
오늘도 차근차근 과정을 밟아가면서 누구나 겪을만한 고민과 시행착오를 직접
재현하면서 영상을 만들어봤습니다.
어떤 피부톤이 좋다 나쁘다는 것은 없지만, 이러한 하얗게 탈색된 피부톤을 대부분의 동양인이 선호하는 것은 사실입니다. 사람들의 교류가 활발한 SNS만 봐도 알수있습니다.
그래서 예전에 피부보정 영상을 올리면서 살짝 언급했지만, 이미지의 디테일 자체가 대비가 낮아지면서 덜 부각되기때문에 우리나라의 인물사진들은 대체적으로 질감이 뚜렷하게 보일수가 없습니다. 애초에 그런 대비의 특성때문에!
그리고 무엇보다 중요한건 이렇게 강제로 원하는 피부톤의 밝기와 색조와 채도를 만들고 하이라이트에서 쉐도우까지 이어지는 경계를 부드럽게 만드는 것도 중요하지만…
제일 중요하고 제일 효과적인건, 애초에 촬영할때 원하는 바를 그대로 조명을 써야합니다. 부드럽지 않은 조명을 쓴 사진을 부드럽게 만든다면 어색해질수 밖에 없습니다. 반대의 경우도 마찬가지이구요. 그래서 이미지 전체의 콘트라스트를 건드는 방식이 모든 해결책이 되지 않는 이유중 하나이기도 합니다.

See also  5 สาเหตุที่การโปรโมทไม่พร้อมใช้งาน Facebook ads I Jinny Marketing | ข้อมูลการลงทุนและธุรกิจในประเทศไทย - Marketingtangtruong.com
See also  CIO: Chief Information Officer Role and Strategy (CxOTalk) | ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุน - Marketingtangtruong.com

분명히 영상 시작에는 간단하게 끝내야지하며 마음속으로 영상의 총 길이를 길어봐야 5분에서 10분정도로 생각했는데, 이렇게 올리면서 보니까 42분이네요. 정말 쓸데없는 말을 많이 하는 것 같습니다… ㅎㅎ

아무쪼록, 오늘도 영상 봐주셔서 감사합니다.
다들 건강하시고 즐거운 한주 보내시기 바랍니다.

인스타그램 : www.instagram.com/if.y0uwant
카카오톡 : ify0uwant
이메일 : [email protected]

Marketingtangtruong หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ투명한 피부색감/10초안에 가능한 피부톤, 모찌모찌하게 백옥빛 피부/포토샵 강좌 ifyouwant 장은.

majeure แปลว่า

포토샵강좌,포토샵 피부색감,투명한 피부색감,투명한 피부톤,포토샵 아이돌 피부,포토샵 도자기피부,피부색감 리터칭,ifyouwant 장은,포토샵 필름색감,photoshop retouching,photoshop korean skin tone,photoshop korean style,photoshop asian style,포토샵 홈마보정,포토샵 화보색감,yt:cc=on

#투명한 #피부색감10초안에 #가능한 #피부톤 #모찌모찌하게 #백옥빛 #피부포토샵 #강좌 #ifyouwant #장은

26 thoughts on “투명한 피부색감/10초안에 가능한 피부톤, 모찌모찌하게 백옥빛 피부/포토샵 강좌 ifyouwant 장은 | ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุน – Marketingtangtruong.com”

 1. 좋은영상감사합니다~

  작업순서에대해 궁금한게 있는데요,

  예를들어 raw촬영시,
  ACR에서 원하는 컨트라스트를 다 잡고 포토샵으로 들어가서 (옐로우를 빼고 하이라이트를 압축하는등의) 발색을 채우는 순서가 나은가요?
  아니면 먼저 발색을 채운 다음 컨트라스트 작업을 하는순서가 나은건가요?

  말씀하신것처럼 색보정을 하면 배가 산으로 가는 느낌을 받아 어떤 순서로 해야 맞는건지 감이 잘 안잡혀서요.

  Reply
 2. 정말 좋은 강의 정주행 하면서 잘 듣고 있습니다. 감사하다는 말씀 드립니다. ^^
  이번 강의를 듣고, 궁금한 것이 생겨서 댓글 남깁니다.

  작업 순서가 정해진 것은 없겠으나, 강의 해주신 순서를 보면,
  힐링 – 닷지&번 그리고 피부톤 이런 식으로 해주셨는데,
  닷지&번(또는 주파수 분리?)를 하고 이번 강의의 피부톤을 맞추는게 좋을까요?
  아니면 피부톤을 맞추고 닷지&번(또는 주파수 분리?)를 하는게 나을까요? ^^
  바쁘시겠지만, 시간 되실 때 답글 부탁드립니다.

  내 팔뚝살… 까지 빨기 가야겠네요~^^
  감사합니다.

  Reply
 3. 너무 감사해요ㅠ 웨딩사진 찍고 원본 받은걸루 원하는 스타일로 보정하고 완전 소리질렀어요! ㅠㅠ 감사합니다

  Reply
 4. 장은님 selective color (relative말고 absolute모드로는 언제 사용하나요?? 장은님 강의중에 예시가 나왔던것 같은데 기억이 잘 안나네요 ㅠㅠ

  Reply
 5. ???: 오늘은정말짧을거에요 간단하 (40분) ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
  사실 짦게 만드는것에 의식을 하고 계신것같지만 길어도 나름대로 배속을 하던 방법이 있으니 내용도 유익하고 확실하게 너무 좋아요~~!

  Reply
 6. 개쌉오진다. 영화로치면 인터스텔라같은 강좌를 만들어주시네요. 감각적인 부분을 확실하게 시각적으로 보여주니 이해가 잘됨요

  Reply
 7. 원리와 다양한 방법의 비교로 불길하게 영상이 길어지는건 너무 좋아요 !! ㅋㅋ
  단지 답만 알려주는 강의는 배울게 없어서
  장은님 영상은 여러 방법의 비교를 통해 원리도 배우고 유익합니다 !!

  Reply
 8. 사진보정의 이유와 분석, 해결방안을 제시해 주시니… 다소 영상강좌 시간이 길어짐에도 충분히 감사함으로 배우고 있습니다!
  오늘도 열정 넘치는 강좌에 감사드립니다!!!

  Reply

Leave a Comment