ជាមួយ E-Cash អ្វីៗដោះស្រាយបានយ៉ាងស្រួល | ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุน – Marketingtangtruong.com

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม ជាមួយ E-Cash អ្វីៗដោះស្រាយបានយ៉ាងស្រួល หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

ជាមួយ E-Cash អ្វីៗដោះស្រាយបានយ៉ាងស្រួល| ข้อมูลการลงทุนและธุรกิจ – Marketingtangtruong.com.

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”true”]ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง[/button]

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ecash.

ជាមួយ E-Cash អ្វីៗដោះស្រាយបានយ៉ាងស្រួល
ជាមួយ E-Cash អ្វីៗដោះស្រាយបានយ៉ាងស្រួល

ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ, ดูรายละเอียดที่นี่ : ดาวน์โหลดได้ที่นี่.

ควรอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อជាមួយ E-Cash អ្វីៗដោះស្រាយបានយ៉ាងស្រួល.

អ្វីៗ ដោះស្រាយបានយ៉ាងស្រួលជាមួយ ABA Mobile! តាមពិត អ្នកអាចផ្ញើប្រាក់តាមទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទៅឲ្យអ្នកណាម្នាក់ក៏បាន និងបានទូទាំងប្រទេស ដោយឥតគិតថ្លៃផ្ញើ និងថ្លៃដកប្រាក់ឡើយ។ សូមទស្សនាវីដេអូនេះ ដើម្បីដឹងពីរបៀបផ្ញើ និងដកប្រាក់។

#ABAMobile #ECash #EasyAndFree

About ABA Bank:

ABA Bank is Cambodia’s leading private financial institution (not state-owned enterprise) founded in 1996 as the Advanced Bank of Asia Limited.

In more than 20 years of development and growth, ABA has significantly strengthened its position in the market and broke into the Top 3 commercial banks of the country. Today, ABA offers the entire spectrum of services to customer segments covering SMEs, micro businesses, and individuals.

See also  MS-CORE LTF - FINNOMENA RMF LTF Showcase | ข้อมูลการลงทุนและธุรกิจ - Marketingtangtruong.com

With more than 70 branches, 200 self-banking machines, 350 ATMs across the country, and advanced online banking and mobile banking platforms ABA Bank reaches out to a large number of customers with an array of modern financial services.

ABA is a subsidiary of National Bank of Canada (www.nbc.ca), a financial institution with around US$207 billion in assets as of July 31, 2019, and huge network of correspondent banks all over the world. Being a shareholder of ABA Bank from 2014, National Bank of Canada becomes the first major financial institution from the North American continent to enter the Cambodian banking sector. Headquartered in Montreal, it has branches in almost every Canadian province with 2.6 million personal clients. It is the sixth largest bank in Canada and the leading bank in Quebec where it is the partner of choice among SMEs.

See also  สหวิริยาฯยื่นศาลขอฟื้นฟูกิจการ | ข้อมูลการลงทุนและธุรกิจในประเทศไทย - Marketingtangtruong.com

In 2017, ABA Bank received the long-term and short-term issuer credit rating ‘B’ from Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings. The rating was reaffirmed with “Positive” outlook in 2018.

The most famous financial publications of the globe recognized ABA’s efforts to bring the very best to its clients:

The Banker magazine named ABA as Cambodia’s Bank of the Year in 2014 and 2016. The award recognizes ABA’s financial strength, continuous introduction of innovative products, and the best business practices.
Euromoney magazine bestowed ABA Bank as the Best Bank in Cambodia 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, and 2019 for its service quality, innovations and efforts for bringing the banking in Cambodia to the next level.

See also  เนเฟลปิโต้พลาด ราชาตกเป็นเป้าสังหาร1 | ข้อมูลการลงทุนและธุรกิจในประเทศไทย - Marketingtangtruong.com

Global Finance magazine awarded ABA as the Best Bank in Cambodia 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019. This award recognizes the commitment of ABA’s team to provide its clients with the tailor-made products and innovative financial solutions.

ABA Bank – a partnership you can trust!.

https://marketingtangtruong.com หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อជាមួយ E-Cash អ្វីៗដោះស្រាយបានយ៉ាងស្រួល.

ecash

aba bank,aba mobile,aba,aba video,abamobile,ababank,abacambodia,abachannel,abacashin,abaatm

#ជមយ #ECash #អវៗដសរយបនយងសរល

12 thoughts on “ជាមួយ E-Cash អ្វីៗដោះស្រាយបានយ៉ាងស្រួល | ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุน – Marketingtangtruong.com”

  1. ជួយតបខមិនផងបង​ តេីដកប្រាក់ពីEcase អស់សេវាឬអត់? ហេីយមួយថ្ងៃដកបានប៉ុន្មាន?

    Reply

Leave a Comment