นวโกวาท วินัยบัญญัติ 1-อนุศาสน์ ๘ อย่าง – วินัยนักธรรมชั้น ตรี -น.ธ.ตรี (22) | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด – Marketingtangtruong.com

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม นวโกวาท วินัยบัญญัติ 1-อนุศาสน์ ๘ อย่าง – วินัยนักธรรมชั้น ตรี -น.ธ.ตรี (22) หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

นวโกวาท วินัยบัญญัติ 1-อนุศาสน์ ๘ อย่าง – วินัยนักธรรมชั้น ตรี -น.ธ.ตรี (22) | มีการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”true”]ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง[/button]

See also  41. Create Java Project in NetBeans (Hindi) | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด - Marketingtangtruong.com

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ อนุศาสน์ แปล ว่า.

นวโกวาท วินัยบัญญัติ 1-อนุศาสน์ ๘ อย่าง – วินัยนักธรรมชั้น ตรี -น.ธ.ตรี (22)

คุณสามารถค้นหาความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมจากเราได้ที่นี่: ดูบทความที่นี่.

ควรอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออนุศาสน์ แปล ว่า.

อนุศาสน์ ๘ อย่าง นิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔[แก้ไข] ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต เรียกนิสสัย มี ๔ อย่าง คือ เที่ยวบิณฑบาต ๑ นุ่งห่มผ้าบังสุกุล ๑ อยู่โคนไม้ ๑ ฉันยาดองด้วยน้ำมูตรเน่า ๑.
กิจที่ไม่ควรทำ เรียกอกรณียกิจ มี ๔ อย่าง คือ เสพเมถุน ๑ ลักของเขา ๑ ฆ่าสัตว์ ๑ พูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตน ๑ กิจ ๔ อย่างนี้ บรรพชิตทำไม่ได้.
สิกขาของภิกษุมี ๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา.
ความสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย ชื่อว่า ศีล. ความรักษาใจมั่น ชื่อว่าสมาธิ. ความรอบรู้ในกองสังขาร ชื่อว่าปัญญา.
โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม เรียกว่าอาบัติ.
อาบัตินั้นว่าโดยชื่อ มี ๗ อย่าง คือ ปาราชิก ๑ สังฆาทิเสส ๑ ถุลลัจจัย ๑ ปาจิตตีย์ ๑ ปาฏิเทสนียะ ๑ ทุกกฏ ๑ ทุพภาสิต ๑
ปาราชิกนั้น ภิกษุต้องเข้าแล้วขาดจากภิกษุ. สังฆาทิเสสนั้น ต้องเข้าแล้ว ต้องอยู่กรรมจึงพ้นได้. อาบัติอีก ๕ อย่างนั้น ภิกษุต้องเข้าแล้ว ต้องแสดงต่อหน้าสงฆ์หรือคณะหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจึงพ้นได้.
อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติเหล่านี้ ๖ อย่าง คือ ต้องด้วยไม่ละอาย ๑ ต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาบัติ ๑ ต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำลง ๑ ต้อง ด้วยสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควร ๑ ต้องด้วยสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควร ๑ ต้องด้วยลืมสติ ๑.
ข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม ซึ่งยกขึ้นเป็นสิกขาบท ที่มาในพระปาติโมกข์ ๑ ไม่ได้มาในพระปาติโมกข์ ๑.
สิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์นั้น คือ ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ ปาจิตตีย์ ๙๒ ปาฏิเทสนียะ ๔ เสขิยะ ๗๕ รวมเป็น ๒๒๐ นับทั้งอธิกรณสมถะด้วยเป็น ๒๒๗..

See also  013D+4020757+ว+พืชใบเลี้ยงคู่+scip4+dl57t1 | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด - Marketingtangtruong.com
See also  01204313 Algorithms EP04.3 - แนะนำ greedy algorithms | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด - Marketingtangtruong.com

เรา หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนวโกวาท วินัยบัญญัติ 1-อนุศาสน์ ๘ อย่าง – วินัยนักธรรมชั้น ตรี -น.ธ.ตรี (22).

อนุศาสน์ แปล ว่า

[vid_tags]

#นวโกวาท #วนยบญญต #1อนศาสน #๘ #อยาง #วนยนกธรรมชน #ตร #นธตร

นวโกวาท วินัยบัญญัติ 1-อนุศาสน์ ๘ อย่าง – วินัยนักธรรมชั้น ตรี -น.ธ.ตรี (22)

1 thought on “นวโกวาท วินัยบัญญัติ 1-อนุศาสน์ ๘ อย่าง – วินัยนักธรรมชั้น ตรี -น.ธ.ตรี (22) | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด – Marketingtangtruong.com”

Leave a Comment